• Revize elektroinstalace do 1000V - rodinné domy, byty, garáže, dílny, samostatné přípojky, kancelářské budovy, ubytovny, hotely, malé provozovny, průmyslové provozy
  • Revize hromosvodů - pro rodinné domy, bytové domy a další objekty
  • Revize elektrospotřebičů - revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí  pro firmy i jednotlivce

  • Montáž a výroba rozvaděčů - pro byty, rodinné domy a další menší objekty. Výměna starých jističů za nové.
  • Výměna zásuvek a vypínačů - zejména ve starších panelových bytech. Výměna za moderní nejen pozvedne esteticky celý byt, ale omezí i vznik poruch.
  • Montáž osvětlení a dalších elektrických zařízení - montáž a výměna světel, připojení varných desek, elektrických trub a dalších.

 

Zajištění revize patří mezi základní povinnosti provozovatelů elektrických instalací, spotřebičů a hromosvodů. Revize je nutno opakovat v pravidelných intervalech podle typu prostředí a dalších parametrů.

Neplnění této povinnosti může mít za následek nejen finanční postih, ale ohrožení zdraví i života osob.

 

Kdo může provádět revize E-VTZ ?

  • Pouze revizní technik elektrických zařízení  s platným OSVĚDČENÍM a KVALIFIKACÍ pro provádění kontrol a revizí na vyhrazených elektrických zařízeních
  • Pouze dodavatel (firma) vlastnící platné OPRÁVNĚNÍ k revizím přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací dodavatelským způsobem.
  • OPRÁVNĚNÍ i OSVĚD ČENÍ k provádění revizí vydává pouze organizace  technické inspekce České republiky po splnění mnoha organizačních, technických, kvalifikačních a finančních kritérií jak ze strany dodavatele revizních prací, tak i jeho revizních techniků.
  • Každý objednatel revizních prací by měl ve vlastním zájmu požadovat předložení těchto dokumentů po dodavateli před uzavřením smlouvy o provedení revizí.

!! Revizní protokoly vystavené osobou nebo firmou bez těchto obou certifikátů jsou z právního hlediska NEPLATNÉ !!

 
  • Výjimka k provádění revizí elektrospotřebičů a ručního nářadí kteroukoli osobou s platnou zkouškou dle §5–8 Vyhl. 50/1978Sb. byla v roce 2007 ZRUŠENÁ

Provozní hodiny:

Po-Pa: 8-16hodin

SO: 8-12hodin

NE: zavřeno

nebo  dle dohody o provedení  konkrétní  zakázky.


Cena za služby je stanovana dle rozsahu zakázky na základě  poptávky.  

 

 

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Reklama u sídla firmy (1 206)
15%

Reklama na voze (952)
12%

Noviny (1 658)
20%

Google (953)
12%

Seznam (1 293)
16%

Doporučení (2 098)
26%

Celkový počet hlasů: 8160