Proč provádět revize elektrického zařízení ?


  • Hlavním důvodem je bezpečnost a jistota provozovatele objektu i uživatelů při provozování elektrických rozvodů, elektrického zařízení a elektrických spotřebičů

  • Posouzení výchozího stavu elektrických instalací, hromosvodů, elektrických spotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů certifikovaným dodavatelem revizních prací je uzákoněno zákonnými předpisy  č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb., zákon č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.

  • Také periodické (opakované) revize elektro mají své zákonné ustanovení - bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost

  • Neprovádění revizí elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod !

  • Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.

  • Neexistence protokolu elektro revize zařízení je téměř vždy pokládána za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal.

  • Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá účinnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.