Kdo je a kdo není revizní technik elektrických zařízení

Při výkonu našeho povolání se bohužel poměrně často setkáváme s mylným názorem vedoucích pracovníků, ředitelů a majitelů firem na to, kdo může vykonávat činnost revizního technika elektrických zařízení. Proto zde najdete naši odpověď na otázku, kdo je revizní technik a kdo revizním technikem zásadně není, vycházejíce přitom ze znění zákona a příslušných norem.

 
    Kdo NENÍ revizní technik pro obor elektro
  • Pracovník , který není schopen předložit veškeré dokumenty opravňujícího jej k provádění revizí elektrických zařízení, přestože může být zdatný a zkušený elektrikář.
  • Pracovník bez platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaného TIČR, pověřený zaměstnavatelem k provádění revizí elektrických zařízení vlastněných zaměstnavatelem.
  • Pracovník nabízející jiným subjektům provádění revizí elektrických zařízení, který není držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaného TIČR.
  • Pracovník nabízející jinému subjektu provádění revizí elektrických zařízení, který sice je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaného TIČR, ale nevlastní platné pověření svého zaměstnavatele k provádění revizí elektrických zařízení u tohoto subjektu.
  • Pracovník nabízející jinému subjektu provádění revizí elektrických zařízení, který sice je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaného TIČR, vlastní i platné pověření svého zaměstnavatele k provádění revizí elektrických zařízení u tohoto subjektu, ale jeho zaměstnavatel nevlastní platné oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem, vydané TIČR.
  • Podnikatel či firma nabízející jiným subjektům provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem, který není držitelem platného oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem vydaného TIČR.
 
Kdo JE revizní technik pro obor elektro
  • Pracovník podnikatele či firmy, která vlastní platné oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem, vydaného TIČR. Tento pracovník musí být zároveň držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, vydaného TIČR na jeho jméno. Dále musí mít tento pracovník platné pověření k provádění revizí elektrických zařízení u konkrétního zákazníka, vydané zaměstnavatelem – podnikatelem.
  • Podnikatel, který vlastní platné oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem, vydaného TIČR. Tento podnikatel musí být zároveň držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, vydaného TIČR na jeho jméno.
  • Pracovník podnikatele či firmy, která nevlastní platné oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem, vydaného TIČR, ale řádně zaměstnává tohoto pracovníka jako revizního technika elektrických zařízení pro účely revizí prováděných na elektrických zařízeních výhradně vlastněných zaměstnavatelem pracovníka. Tento pracovník musí být držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, vydaného TIČR na jeho jméno. Dále musí mít tento pracovník platné pověření k provádění revizí elektrických zařízení ve vlastnictví zaměstnavatele vydané tímto zaměstnavatelem.